Home

9 juli 2023

WELKOM

Mijn naam is Willemijn Arends. Van harte welkom op mijn website BaanInzicht.

Zien en laten zien
Dit motto koos ik in 2002 in het kader van een loopbaantraject dat ik volgde. Het is nog steeds mijn leidraad. Nieuwsgierig zijn, streven naar nieuwe kennis, het opdoen van nieuwe indrukken en ervaringen. En die ‘bagage’ dan vervolgens delen met anderen. Om er samen van te kunnen genieten of er anderen mee te kunnen inspireren, motiveren en verder op weg te helpen.

 

BaanInzicht
Ik ben ervan overtuigd dat kwaliteiten, drijfveren, talenten en waarden het verschil kunnen maken. Strategisch inzicht, creativiteit en empathisch vermogen bijvoorbeeld kunnen nu eenmaal niet worden overgenomen door computers. Daarnaast is het bewust inzetten van die kwaliteiten, drijfveren etc. nodig om met plezier en bevlogenheid te kunnen werken.

Ik ben BaanInzicht begonnen om professionals te helpen zicht te krijgen op bovenbedoelde kwaliteiten zodat ze uit hun baan (weer) kunnen halen wat er in zit. Of dat nu gaat om succes, plezier, verbinding of inspiratie.

Coaching

Je bent bij mij aan het juiste adres voor personal coaching en loopbaancoaching. Het verschil is – kort gezegd – dat personal coaching gaat over het versterken van je eigen effectiviteit. Loopbaancoaching gaat specifiek over carrièrevragen. Soms liggen beide soorten heel dicht tegen elkaar aan of lopen ze in elkaar over.

Mijn kracht ligt in het creëren van een goede en open sfeer, het stellen van niet-oordelende maar wel kritische vragen, het leggen van verbanden – ook tussen hoofd en hart -, het geven van feedback en het gebruik van technieken en oefeningen die passen bij jou en je coachvraag. Van jou verwacht ik commitment en bereidheid tot zelfreflectie.

Aanpak
Tijdens de intake, eventueel mét leidinggevende, stellen we de coachvraag en – doel vast. En maken we afspraken over aantal en frequentie van de gesprekken. In de daaropvolgende gesprekken (meestal 3-6) gaan we aan de slag. Gaandeweg het traject krijg je zicht op je gedrag, kwaliteiten, drijfveren, valkuilen en overtuigingen. Je zelfvertrouwen groeit, je kunt gaan oefenen met nieuw gedrag en kunt  gerichte keuzes gaan maken. Tussentijds en aan het eind evalueren we. Zit je op de goede weg? Wat heb je nog nodig? Heb je je doelen bereikt? Eventueel schuift je leidinggevende weer aan.

Ik werk graag met de zgn. gedrags- en drijfverenanalyse, een ontwikkel-assessment gebaseerd op het internationeel veel gebruikte DISC-model. Verder maak ik gebruik van methodieken die bij jou passen (bv RET, kernkwadranten, biografie, Covey, verbeeldingskracht).

 

 

Voorbeelden van coachvragen
-  Als ik wil doorgroeien in het bedrijf waar ik zit, moet ik voor mij nieuwe competenties ontwikkelen. Wil ik dat wel en zo ja, hoe krijg ik dat voor elkaar?

- Ik heb het gevoel dat ik uitgegroeid ben in mijn huidige organisatie. Ik heb eigenlijk nooit nagedacht over andere functies/branches. Hoe krijg ik helder wat bij mij past?

- Ik ga de laatste tijd met steeds meer tegenzin naar mijn werk. Ik wil weten waardoor dat komt. Hoe kan ik het plezier weer terugkrijgen?

- Mijn beoordelingen zijn best goed. Ik heb toch het idee dat er meer in zit. Hoe krijg ik daar zicht op?

- Ik heb promotie gemaakt. Daar horen een paar taken bij die ik graag onder de knie wil krijgen. Hoe ga ik dat doen?

- Ik loop tegen de samenwerking of communicatie met collega’s of leidinggevende aan. Daar wil ik wat mee. Maar hoe?

- De laatste jaren lees ik in mijn beoordeling dat ik me assertiever moet opstellen/meer moet profileren/meer daadkracht moet tonen etc. Hoe krijg ik dat voor elkaar?

- Ik heb soms het idee dat ik onvoldoende de regie heb. Hoe zorg ik voor meer grip op de hoeveelheid werk, op de kwaliteit van mijn werk of op de balans tussen werk en privé?

Training

Naast dat ik trainer ben in de Beroepsopleiding Advocatuur, geef ik diverse trainingen en workshops. De inhoud ervan stel ik altijd vast in nauw overleg met de opdrachtgever. Voor de effectiviteit van een training is het namelijk belangrijk dat de training past bij de doelstellingen van de organisatie en dat het geleerde in de praktijk kan worden toegepast.

Voorbeelden trainingen:

‘Kleurenworkshops’ voor teams
Wat is er nodig om samenwerking plezierig en succesvol te krijgen? In de op de DISC (D=rood en staat voor daadkracht, I=geel en staat voor invloed, de S=groen en staat voor stabiliteit en de C =blauw en staat voor conscientieus) gebaseerde workshops gaan we met deze vraag aan de slag. De DISC brengt gedrag in kaart, bv hoe je omgaat met problemen en veranderingen, hoe je anderen beinvloedt. Daarmee krijg je o.a. zicht op de wijze waarop je bij voorkeur samenwerkt en communiceert. En wat daar effectief aan is, en wat minder. Uiteraard in relatie tot het gedrag van anderen. Uitgangspunt is dat wie zijn eigen kwaliteiten kent en zich tegelijkertijd bewust is van zijn tekortkomingen, een strategie kan ontwikkelen om op een goede manier te reageren op de eisen die de omgeving stelt. Afhankelijk van de doelstelling gaan we door op vragen als: hoe kunnen we de onderlinge samenwerking verbeteren, hoe kunnen we beter aansluiten op (potentiele) klanten, wat zijn onze kwaliteiten als team (en wat ontbreekt er wellicht).

Mijn ervaring is dat deelnemers het heel verhelderend vinden om hun eigen gedrag op deze manier gepresenteerd te krijgen en dat ook de waardering voor elkaar toeneemt. Aan elke kleuren-combinatie zitten namelijk duidelijke kwaliteiten maar evenzovele valkuilen, en andersom. Dat besef maakt het ermee werken makkelijk en luchtig.

 

Basisleergang (persoonlijk) leidinggeven
Hoe groei ik snel in mijn nieuwe rol? Deze leergang geef ik aan beginnend leidinggevenden of teamleiders. Opzet: een serie korte workshops (±1,5 uur), bestaande uit een korte theoretische uitleg, daarna van en met elkaar leren d.m.v. rollenspellen, intervisie of andere oefeningen. Onderwerpen in overleg, bijvoorbeeld:

  • 7 eigenschappen van effectief leiderschap
  • Communicatie
  • Stijlen van leidinggeven
  • Bouwen van (zelf)vertrouwen
  • Onderhandelen
  • Delegeren
  • Feedback geven/slecht nieuws gesprek
  • Beoordelen
  • Kernkwadranten

En verder geef ik workshops als onderdeel van traineeships over beroeps-vaardigheden en persoonlijke effectiviteit, trainingen specifiek voor vrouwen over o.a. beïnvloeden,  profileren en de regels van het spel en workshops over loopbaanontwikkeling over o.a. drijfveren en gespreksvoering.

Intervisie

Intervisie is een gestructureerd overleg van een kleine groep hiërarchisch gelijkwaardige professionals, met als doel het op peil houden van de deskundigheid of verbeteren van het functioneren. Tijdens dit overleg, dat regelmatig plaatsvindt, staat niet de inhoud centraal maar vragen over het eigen functioneren. Hierbij kun je denken aan: hoe komt het dat ik moeite heb met een bepaald soort collega’s of cliënten en hoe kan ik daar effectiever mee omgaan? Ik heb een stoorzender ik mijn team. Hoe pak ik dat aan? Ik wil specifieke taken naar mij toetrekken. Hoe ga ik die positie claimen? Ook ethische dilemma’s lenen zicht goed voor intervisie.

Volgens een vaste methodiek worden de werk gerelateerde kwesties besproken aan de hand van door de deelnemers zelf in te brengen casus of dilemma.

 

 

Ik ben opgeleid om deze vorm van deskundigheidsbevordering te bege-leiden.  Ik ben erg positief over de effectiviteit ervan. De deelnemers dragen geen oplossingen aan, maar stimuleren de casusinbrenger door het stellen van helpende en prikkelende vragen om zijn vraagstuk vanuit een breder perspectief te bekijken. Pas daarna komen de adviezen en kan de inbrenger bepalen wat hij bruikbaar acht.  Hierdoor is het leerzaam voor zowel de inbrenger van de casus als voor de andere deelnemers.

Een intervisiegroep kan bestaan uit minimaal 3 en maximaal 8 deelnemers.  Van een en dezelfde organisatie of van verschillende organisaties.

Voor wie werk ik?

Het merendeel van mijn klanten is werkzaam in het bedrijfsleven. Niet zelden op advocatenkantoren, steeds vaker in andere organisaties. Aan de start van hun loopbaan, maar ook na een aantal jaren als ze effectiever willen worden in hun functioneren, het plezier in hun werk weer terug willen of zicht willen krijgen op het verdere verloop van hun carrière. Als coach werk ik graag vanuit mijn huis in hartje Haarlem. Parkeermogelijkheden én Openbaar Vervoer zijn om de hoek. Ik maak op verzoek ook gebruik van coach- of trainingsruimtes in de buurt van de opdrachtgever. 

Wie ben ik?

Mijn naam is Willemijn Arends. Na het behalen van mijn meestertitel begon ik in 1992 als juriste bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Al vrij snel had ik door dat ik nieuwsgieriger was naar het functioneren van juristen en juridische organisaties dan naar het inhoudelijke juridische werk zelf. Via de afdeling Opleiding van het Bureau van Nederlandse Orde van Advocaten ben ik als Hoofd Opleiding & Ontwikkeling bij NautaDutilh (advocaten, notarissen en belastingadviseurs) terecht gekomen. Aanvankelijk organiseerde ik voornamelijk juridisch inhoudelijke cursussen, maar al vrij snel kwamen daar trainingen bij gericht op de persoonlijke of professionele ontwikkeling van een (groep) medewerker(s), juridisch en niet-juridisch. Uiteindelijk werd Opleiding & Ontwikkeling een onmisbaar instrument op het snijvlak van persoonlijke en organisatie-ontwikkeling.

Sinds 2008 heb ik een bijdrage geleverd aan de uitvoering van het curriculum als coach, trainer en intervisor. Met zoveel plezier en voldoening dat ik heb besloten om mij hier helemaal op te gaan richten.

Complimenten die ik van collega’s, vakgenoten, vrienden en klanten krijg gaan over mijn toegankelijkheid, mijn scherpe blik, mijn oprechte interesse en mijn humor.

Voor een volledig overzicht van mijn werkervaring en opleiding tot nu toe klikt u hier.

Hoe werk ik?
Ik werk vanuit de overtuiging dat iedereen op zijn eigen manier goed in zijn werk kan zijn. Mits hij handelt vanuit zijn eigen kracht en motivatie. Ik begeleid professionals in hun ontwikkeling van waar ze nu zijn naar waar ze willen zijn. De verantwoordelijkheid en autonomie voor het leren ligt bij de professional zelf, ik begeleid en ondersteun dit proces.

De kennis en ervaring die ik heb vergaard in mijn (werkende) leven als collega, leidinggevende en adviseur in een high performance cultuur zet ik in. Daarnaast ben ik op mijn pad zelf met betekenisvolle anderen in gesprek gegaan: ik heb ontdekt wat mij drijft, waar ik goed in ben, en waar ook niet, vanuit welke waarden en overtuigingen ik wil leven en werken en hoe het met de verbinding tussen mijn hoofd en mijn hart zit. Door me te verdiepen in voor mijn huidige rollen relevante thema’s, regelmatig te sparren met vakgenoten, veel kopjes koffie te drinken met bekenden en onbekenden en nieuwe dingen te blijven uitproberen, blijf ik groeien.

Cliënten zeggen over mijn manier van begeleiden: confronterend, empathisch, persoonlijk, scherp en resultaatgericht.

‘In 6 sessies heb ik het gewenste resultaat behaald, maar zelfs met een veel bredere kennis van mezelf die ook op de lange termijn nuttig blijft.’

‘Dat we gingen wandelen was voor mij verrassend, maar werkte voor mij zo ontzettend goed!'

‘Ik kreeg dus echt het gevoel dat ik een persoonlijke aanpak kreeg (en niet een ‘standaardpakket’). Erg deskundig dus.’

'Ik heb de gesprekken met Willemijn als zeer waardevol en heel nuttig ervaren. Ik ben als mens en als professional enorm gegroeid dankzij haar.'

Contact

Voor een goede samenwerking is een gevoel van vertrouwen en een klik noodzakelijk. Neem daarom gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of wanneer je eerst meer informatie wilt.

Korte Houtstraat 8 rood
2011ZP Haarlem
info@baan-inzicht.nl
+31 6 51878125

KvK: 27316959
BTW-Nr: NL001694436B04
Bank: NL02 INGB 0005 0492 22 ING Bank